Fodringen påverkar hästens välbefinnande och prestationsförmåga. Med den senaste forskningen som grund och naturen som förebild utvecklar St. Hippolyt foder med hänsyn till hästens anatomi och näringsbehov. Näringsbrist som leder till nedsatt prestationsförmåga eller till sjukdomar hos hästar kan förhindras eller åtgärdas med hjälp av en balanserad foderstat.

Läs mer om St. Hippolyt längst ner på denna sida.

KVALITET GENOM FORSKNING

Fodringen påverkar hästens välbefinnande och prestationsförmåga. Med den senaste forskningen som grund och naturen som förebild utvecklar St. Hippolyt foder med hänsyn till hästens anatomi och näringsbehov. Näringsbrist som leder till nedsatt prestationsförmåga eller till sjukdomar hos hästar kan förhindras eller åtgärdas med hjälp av en balanserad foderstat.

Råvaror producerade enligt ekologiska principer och innehållet av flertalet aktiva ingredienser gör vårt hästfoder effektivt och unikt. Örter används både för smakligheten och för att förbättra näringsinnehållet i fodret. Utöver örternas farmakologiska effekter, används de framgångsrikt i foder på grund av den höga andelen sekundära växtämnen och innehållet av spårämnen.

KLIMATSMART PRODUKTION

Som självförsörjande på ström, med återanvändning av överskottsvärme och med en produktion enligt ekologiska principer är det möjligt att framställa St Hippolyts foder helt CO2 neutralt. Med andra ord så bidrar Du som kund när du handlar produkter från St Hippolyt, till att skydda miljön.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.